Historical Thought, Vol. IV, no. 4 (2018), Tuzla, 2018

 • PDF Preface (in Bosnian)
 • PDF Contents
 • PDF Mersiha Imamović, Bego Omerčević Rimska putna komunikacija Salona-Argentaria, 11-39.
 • PDF Mersiha Imamović, Rimska provincija Dalmacija za vrijeme Konstantina Velikog i njegovih nasljednika, 41-70.
 • PDF Midhat Spahić, Brak i porodica u Bosni i susjedstvu tokom srednjeg vijeka, 71-87.
 • PDF Abidin Temizer, Omer Lutfi Pasha in Bosnia, 127-134.
 • PDF Adnan Jahić, Nacionalno-politička orijentacija muslimanskih listova u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave (1906-1914), 135-148.
 • PDF Omer Hamzić, Djelovanje „Gajreta“ u manjim mjestima i gradovima Bosne i Hercegovine u periodu između dva svjetska rata – slučaj Lukavca i Puračića, 149-180.
 • PDF Denis Bećirović, Bosna i Hercegovina i Bošnjaci (1918-1921) – između uspostavljanja mira i novih nasilja, 181-219.
 • PDF Vedad Spahić, U pohode piscu s druge obale: književni opus Huseina Bašića kao upotpunjenje povijesno-identitetske tektonike crnogorsko-sandžačkih Bošnjaka u kritičkoj vizuri Elbise Ustamujić, 221-234.
 • PDF Vedada Baraković, Ajša Mevkić, Prve skice historije: (medijski) fragmenti koji nedostaju, 235-250.
 • PDF Reviews
 • PDF Archaeological excavations report

 • PDF Instructions for authors
 • PDF Download full issue

Basic information

Editor-in-chief

Bego Omerčević, University of Tuzla

Editorial Board

 • Blagoje Govedarica, Freie Universität Berlin;
 • Senaid Hadžić, University of Tuzla;
 • Marko Attila Hoare, Kingston University London;
 • Božidar Jezernik, University of Ljubljana;
 • Husnija Kamberović, University of Sarajevo;
 • Stjepan Matković, Croatian Institute for History Zagreb;
 • Adnan Jahić, University of Tuzla;
 • Šerbo Rastoder, University of Montenegro;

Lector

Edna Klimentić, University of Tuzla

Technical Editor and Secretary

Mersiha Imamović, University of Tuzla

Print

OFF-SET Tuzla