Aktuelni broj

U sedmom broju časopisa Historijska misao objavljujemo šest članaka koji predstavljaju rezultate istraživanja različitih historijskih pitanja. Pored vrijednih naučnih priloga, tu su i dva prikaza najnovijih publikacija, te in memoriam istaknutoj historičarki Desanki Kovačević-Kojić.
Časopis Historijska misao 7, za 2021. godinu, izlazi 2022. godine. To ne bi bilo moguće bez naših vrijednih saradnika: autora, recenzenata, tehničkog urednika, članova Redakcije, te Sanje Dukić iz Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“, kojima se ovom prilikom zahvaljujem. Posebnu zahvalnost dugujem cijenjenoj direktorici italijanske nevladine organizacije CISP, Jasmini Ovčini, uz čiju finansijsku podršku je i štampan ovaj broj.


Cijeli broj

Dosadašnji brojevi

Historijska misao 6 (2020)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 5 (2019)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 4 (2018)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 3 (2017)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 2 (2016)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 1 (2015)

Prikaži cijeli broj

Podaci o časopisu


Baze

C.E.E.O.L. (Central Eastern European Online Library),

Complementary Index (EBSCO host)

Directory of Open Access Journals

Slavic Humanities Index

Izdavač


Glavni i odgovorni urednik

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli


Redakcija